Recepty, Uncategorized

MARSHova stupnica

Ak ste našli vo svojej lekárskej správe stupeň celiakie napr. Marsh 3a/IIIA a neviete čo to presne znamená, tak Marshova stupnica sa skladá z týchto stupňov:

Marsh 0: Normálna slizničná a vilózna architektúra
Marsh I: Infiltratívny stupeň. Normálna slizničná a vilózna architektúra; zvýšený počet intraepiteliálnych lymfocytov
Marsh II: Hyperplastický stupeň. Podobný ako vyššie, krypty sú predĺžené, je v nich zvýšené delenie buniek

Deštruktívne stupne:

Marsh III A: Parciálna vilózna atrofia. Skrátené, zaoblené klky, lymfocytová infiltrácia, predĺžené hyperplastické krypty
Marsh III B: Subtotálna vilózna atrofia. Zreteľne atrofické klky, ale ešte rozpoznateľné, redĺžené krypty s nezrelými epiteliálnymi bunkami vo zvýšenom množstve
Marsh III C: Totálna vilózna atrofia. Úplná strata klkov, ťažké kryptové hyperplázie a infiltratívne zápalové lézie
Marsh IV: Hypoplastický stupeň. Totálna vilózna atrofia; hypoplázia krýpt, normálny počet intraepiteliálnych lymfocytov

Zdroj: wikipedia