Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.nanacelia.sk, ktorého prevádzkovateľom je Jana Závodná, so sídlom 1. mája 87/57, 901 01 Malacky, IČO: 34 910 026, DIČ: 1026708815,  zapísaná v živnostenskom registri Malacky,  číslo: 106-6406, Email: info@nanacelia.sk, tel. č.: +421 911 730 905.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi Janou Závodnou NANACELIA na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania .

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci- spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.nanacelia.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Do košíka”. V košíku zákazník zvolí spôsob platby, vyplní doručovaciu adresu, email, telefón a potvrdí objednávku. Objednávka bude zákazníkovi potvrdená telefonicky alebo emailom. Pre objednávku sa netreba registrovať. Pre registrovaných zákazníkov však ponúkame vernostný program. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.nanacelia.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

Akosť a množstvo predávanej veci

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.

Predávajúci je povinný výrobky, ktoré majú stanovenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň tejto doby spotreby uvedené výrobky stiahnuť z trhu.

Ceny tovaru a služieb

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané s DPH. Akciové ceny sú vždy platné, kým sú uvádzané na www.nanacelia.sk, alebo do vypredania zásob. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane poplatkov (príplatky, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

Dodacie podmienky, poštovné a balné

Doručujeme len v rámci SR.

Pri objednávke “tovaru” nad 50 EUR poštovné kuriérom ZADARMO!

Objednaný tovar môžeme doručiť:

1) Kuriérnou službou : notifikácia, poistenie, sledovanie zásielky, 3 pokusy o doručenie

Balík do 5kg – 4,00 EUR
Balík do 10kg – 6,00 EUR
Balík do 20kg – 10,00 EUR

Dobierka: + 1,10 EUR

Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním emailu s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia a výškou dobierky. V deň doručenia mu príde informačná sms.

2) Osobný odber – Malacky – predajňa NanaCelia, Pribinova ul. 8: 0 EUR (zdarma)

Osobný odber v našej kamennej predajni v Malackách na Pribinovej ulici je možný v rámci otváracích hodín kamennej predajne, ktoré nájdete na našej web stránke v sekcii Kontakt. O možnosti vyzdvihnutia pripravenej objednávky Vás informujeme emailom.

Tovar na sklade na bude v pracovné dni expedovaný do 48hodín. Vo výnimočnom prípade, ak tovar nie je na sklade, vás kontaktujeme a dohodneme s vami, či chcete čakať na ďalšiu dodávku, prípadne zameniť tovar za iný. Čerstvý tovar je na objednávku a doručenie tohto tovaru je do 7 pracovných dní.

Platobné podmienky

Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:

na dobierku – kúpnu cenu zaplatíte v hotovosti až pri prevzatí tovaru kuriérovi.

Bezhotovostne prevodom na účet – zákazníkovi budú zaslané podklady k platbe na zadaný email. . Podmienkou expedovania objednaného tovaru je poukázanie kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Bezhotovostne platba paypal alebo kreditnou kartou – po odoslaní objednávky sa objaví okno, v ktorom môžete vybrať platbu paypal, či kreditnou kartou a tovar hneď zaplatiť
Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, výnimkou je prepravná spoločnosť GLS.

v hotovosti – pri osobnom odbere v Malackách alebo donáške v Malackách zaplatíte kúpnu cenu priamo pri odbere tovaru.

Storno podmienky a odstúpenie od zmluvy

Objednávku môžete stornovať kedykoľvek pred jej expedovaním elektronicky emailom (info@nanacelia.sk). V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná, je kupujúci povinný zásielku prevziať. V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa s ustanovenia §7 odst.1, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru. Odstúpenie prosíme zaslať písomne na našu adresu prevádzky, prípadne emailom na adresu info@nanacelia.sk. Pri uplatnení tohto práva, by mal kupujúci vrátiť výrobok, ktorý nejaví známky použitia a je nepoškodený, teda plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť kompletný, tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe. Odoslaný ako obyčajný balík – nie na dobierku. Tovar odoslaný na dobierku neakceptujeme.

Podľa § 7 ods. 6, písm. d) zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Predávajúci vráti kúpnu cenu po odrátaní poštovných nákladov zákazníkovi do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia bankovým prevodom.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.nanacelia.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy. Objednávku u kuriéra je záväzné prebrať do 3 doručení. V prípade osobného odberu je tovar nutné vyzdvihnúť čo najskôr, to je do 3 dní od oznámenia o vybavení objednávky, nakoľko sa tým skracuje exspirácia výrobkov. Dodávateľ neručí za nevyzdvihnutý alebo neskoro vyzdvihnutý tovar zo strany zákazníka, hlavne ak nakupuje výrobky vo výpredaji a čerstvé pečivo, ktoré majú skrátenú exspiráciu. Konkrétna exs. je uvedená v detaile produktu.

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@nanacelia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len “nariadenie GDPR”) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201410724. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@nanacelia.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná je kupujúcemu dostupná.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 172-3; 02/58272 104

fax č.: 02/58272 170

ba@soi.sk